8. Hind ja hinnamuutused

20

märts
2017

8. Hind ja hinnamuutused

Posted By : admin/ 0

8.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisiprogrammis, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisi tellinud grupijuhi ja reisikorraldaja vahel. Tellimusreisiga liitunud üksikreisijad peavad arvestama, et reis viiakse läbi vastavalt grupi erisoovidele ning on nõus muudatustega, mis tehakse  grupi soovil ja  ettepanekul. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigus raha tagasi saada.
8.2 Juhul, kui pole teisiti märgitud, ei kuulu reisi hinna sisse viisa, reisikindlustus,         vaatamisväärsuste pääsmed.
8.3  Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:
8.3.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teemaksude muutmine, kui need mõjutavad reisihinda.
8.3.2 Transpordi- või majutushindade muutmine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
8.3.3 Valuutakursside muutumine.

print