6. Reisija kohustused ja vastutus

20

märts
2017

6. Reisija kohustused ja vastutus

Posted By : admin/ 0

6.1  24 h enne reisi algust kontrollida üle reisi väljumise koht ja kellaaeg ning anda Reisikorraldajale või grupijuhile teada, millisest kohast peale tulete.
6.2  Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
6.3  Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi eest tasutud raha tagasisaamisele.
6.4  Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
6.5  Reisija vastutab oma reisidokumendi olemasolu ja nõuete vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis tulenevad Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms.) korvab Reisija, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt.

6.6 Soovitame vormistada reisikindlustuse.

Kindlustuskaitsed on:

  • meditsiiniabikindlustus;
  • reisitõrkekindlustus (reisi ärajäämine + reisi katkemine);
  • pagasikindlustus;
  • vastutuskindlustus koos õigusabikindlustusega.

 

Lisaks kindlustusele võtke reisile kaasa Haigekassa poolt väljastatav ravikindlustuskaart. Kaardi taotlemise kohta loe lisainfot www.haigekassa.ee, taotlemine võtab aega kuni 10 päeva.

print