5. Reisija õigus annulleerida reis mõjuva takistuse ilmnemisel ja reisitõrkekindlustuseta

20

märts
2017

5. Reisija õigus annulleerida reis mõjuva takistuse ilmnemisel ja reisitõrkekindlustuseta

Posted By : admin/ 0

5.1  Kui ilmneb mõjuv takistus, on Reisijal õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud reisikavas märgitud ettemaks ja võimalikud otsekulud.
5.2 Võimalike otsekulude all tuleb mõista Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi (näiteks viisa, hotellitrahv, laevapiletid, teenused vms.)
5.3 Mõjuv takistus on:
5.3.1 Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine, lähedase inimese kaotus. Lähedasteks loetakse abikaasat,  elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi,  lapselapsi, vanavanemaid (samuti kaaslast, kellega kavatseti reisile minna).
5.3.2 Muu tõsine õnnetus (tulekahju, suur varaline kahju jne.)
5.4 Reisija on kohustatud Reisikorraldajale mõjuvast takistusest koheselt teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada 3 päeva jooksul.
5.5  Punktis 5.1 toodud tingimused ei kehti juhul, kui Reisija annulleerib reisi hiljem kui 48 tundi enne reisi algust.

Taolistest asjaoludest tekkinud kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisitõrkekindlustuse.

print