3. Reisija õigus muuta reisilepingut/-tellimust

20

märts
2017

3. Reisija õigus muuta reisilepingut/-tellimust

Posted By : admin/ 0

3.1 Reisijal on õigus rohkem kui  31 päeva enne reisi algust sanktsioonide vabalt valida mõni teine reis vastava hooaja reisidest. Hilisemaid muutusi käsitleme vana tellimuse tühistamisena ja uue tegemisena.
3.2  Reisijal on õigus anda edasi broneeritud ja/või väljamakstud reis juhul, kui sihtmaa viisaeeskirjad seda võimaldavad, informeerides reisi üleandmisest koheselt Reisikorraldajat. Lepingu edasiandmise puhul vastutavad nii reisi esialgne ostja ku reisi uus ostja solidaarselt reisiga seotud info edastamise ning rahaliste kulutuste tasumise eest. Nimetatud reisijatel lasub vastutus igasuguse hinnavahe kinnimaksmise ja reisi üleandmisest tingitud võimalike kulutuste tasumise eest.

print