15. Kahjude korvamine

20

märts
2017

15. Kahjude korvamine

Posted By : admin/ 0

15.1 Reisikorraldja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
15.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
15.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).
15.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest või hoolimatusest.
15.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
15.6 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jt.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjusatud probleemid lahendatakse Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
15.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
15.8 Reisikorraldaja ei vastuta bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest.
15.9 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei antud viisat.
15.10 Reisikorraldaja ei hüvita temast mitteolenevatel põhjustel reisijale tekkinud kulutusi s.h tolli-ja piiriületusprobleemid.

print