14. Puuduste kõrvaldamine

20

märts
2017

14. Puuduste kõrvaldamine

Posted By : admin/ 0

14.1 Reisikorraldaja on kohustatud tema poolt tekitatud vea koheselt kõrvaldama. Reisikorraldaja võib jätta puuduse reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
14.2 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on Reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab puuduse suurusele paketi kogumaksumusest.

print