13. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

20

märts
2017

13. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

Posted By : admin/ 0

13.1  Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
13.2  Puudusteks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohast väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
13.3 Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest.
13.4 Kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne.
13.5 Reisikorraldaja veaks ei või pidada lennumarsruudi ootamatut muutust kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse oma sisekorrareeglitele vastavalt.
13.6  Reisikorraldaja veaks ei saa pidada hotelli vahetumist enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
13.7  Reisikorraldaja veaks ei saa pidada seda, kui Reisija ei pääse reisile oma süü tõttu (näiteks pileti kaotus, puuduvad kehtivad reisidokumendid, väga tugev alkoholijoove)
13.8  Reisikorraldaja süüks ei saa lugeda edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni eest kannab vastutust edasimüüja.
13.9 Erinevatest puudustest tuleb koheselt teatada ABZ Reiside esindajale sihtkohas ja/või teenuse osutajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 7 päeva peale reisi lõppemist. Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormisatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib kirjutada ka ABZ Reiside esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse nõuda puuduste eest kahjude hüvitamist. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt 2 nädala jooksul selle esitamisest.

print