11. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta

20

märts
2017

11. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta

Posted By : admin/ 0

11.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
11.1.1 Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama (hiljemalt üks kuu enne reisi).
11.1.2 Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks  sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetused, streik vms.).  Samuti, kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
11.2  Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija tagasi reisi eest makstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.
11.3  Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
11.4  Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

print