10. Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisiprogrammis

20

märts
2017

10. Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisiprogrammis

Posted By : admin/ 0

10.1  Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja sisu sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada koheselt.
10.2  Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti tingimusel, et reisi sisu sellest oluliselt ei muutu.

print