1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

20

märts
2017

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

Posted By : admin/ 0

1.1 ABZ Reisid Reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.2  ABZ Reisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu juhtumitel (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid).
1.3 ABZ Reisid ei vastuta temast mitte sõltuvate asjaolude eest, mis võivad kahjustada reisi läbiviimist: kehvad ilmastikuolud, remonditööd majutuskohtades, teede remont, ummikud, ümbersõidud jms.
1.4 Lepingu sisu: reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud (interneti) kataloogis, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Abistamise kohustus: Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja toimingutes, mis seotud raviga või vajaliku asjaajamisega. Kõik juhtumiga seonduvad lisakulud tasub reisija.

print