Reisitingimused

EST GER
reisikalender
Pakkumine kooligrupile 2018
koolireisid (näidisprogrammid)
bussireisid Eestis (näidisprogrammid gruppidele tellimiseks)
bussireisid välismaale (näidisprogrammid gruppidele tellimiseks)
muud teenused
reisitingimused
kasulikke linke
meelespea reisile minejale
liitu mailinglistiga
uudised
meie koostööpartnerid

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus


1.1 ABZ Reisid Reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.2  ABZ Reisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu juhtumitel (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid).
1.3 ABZ Reisid ei vastuta temast mitte sõltuvate asjaolude eest, mis võivad kahjustada reisi läbiviimist: kehvad ilmastikuolud, remonditööd majutuskohtades, teede remont, ummikud, ümbersõidud jms.
1.4 Lepingu sisu: reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud (interneti) kataloogis, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Abistamise kohustus: Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja toimingutes, mis seotud raviga või vajaliku asjaajamisega. Kõik juhtumiga seonduvad lisakulud tasub reisija.

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine


2.1  Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on valinud reisi, teinud kodulehekülje kaudu või meili teel broneeringu ja tasunud ettemaksu, mille tasumise aeg ja summa on märgitud reisikavas või arvel. Reisi broneerides lisada kontaktandmed:  elukoht, telefon, meiliaadress ning kõikide reisijate nimed ja  isikukoodid. Samuti erisoovid (koht bussis, toad jms).
2.2 Kogu reisi maksumus peab olema tasutud hiljemalt 31 päeva enne reisi algust (kui reisilepingus või hinnatabelis pole teisiti kirjas). Reisid maksumusega alla 128 euro tuleb tasuda koheselt.
2.3 Reisidele ei müüda üksikuid nais- ja meeskohti ning üksi reisijad peavad arvestama ühese toa lisamaksuga. Võimaluse korral aitame teid reisikaaslase leidmisel.


3. Reisija õigus muuta reisilepingut/-tellimust

3.1 Reisijal on õigus rohkem kui  31 päeva enne reisi algust sanktsioonide vabalt valida mõni teine reis vastava hooaja reisidest. Hilisemaid muutusi käsitleme vana tellimuse tühistamisena ja uue tegemisena.
3.2  Reisijal on õigus anda edasi broneeritud ja/või väljamakstud reis juhul, kui sihtmaa viisaeeskirjad seda võimaldavad, informeerides reisi üleandmisest koheselt Reisikorraldajat. Lepingu edasiandmise puhul vastutavad nii reisi esialgne ostja ku reisi uus ostja solidaarselt reisiga seotud info edastamise ning rahaliste kulutuste tasumise eest. Nimetatud reisijatel lasub vastutus igasuguse hinnavahe kinnimaksmise ja reisi üleandmisest tingitud võimalike kulutuste tasumise eest.

4. Reisija õigus annulleerida reis ilma mõjuva põhjuseta

4.1 Ilma mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus reis annulleerida järgmistel tingimustel: 
         4.1.1 Rohkem kui 31 päeva enne reisi algust (kui reisiprogrammis ei ole märgitud teisiti) - Reisija saab Reisikorraldajalt tagasi tasutud ettemaksu või kogumaksumuse, millest arvestatakse maha või tuleb tasuda reisikorraldaja poolt tehtud otsekulud nt viisa, hotellid, laevapiletid, lennupiletid vms. kulud.
         4.1.2 30-15 päeva enne reisi algust - Reisija tasutud summast ei tagastata   ettemaksu,   mille summa on ära märgitud reisikavas .
         4.1.3 14-6 päeva enne reisi algust - Reisijal on õigus tagasi saada 50% reisi hinnast.
         4.1.4 Kui reisist loobumine toimub 5 või vähem päeva enne reisi algust, ei tagasta ABZ  Reisid Reisijale tema poolt sissemakstud reisiraha.

4.2 Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 4.1 sätted. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata.
4.3 Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.
4.4 Kui reisi annulleerib seltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu. 
4.5 Kui reisija soovib majutuda üksi toas, tuleb tasuda ühese toa lisamaks.
4.6 Kui on tegemist eritellimusel koostatud reisiga (erinev programm, erinevad majutused, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisel kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.

4.7 Kui reisi transport sisaldab lennu, laeva- või rongipileteid, siis on reisi annulleerimine võimalik vastavalt transpordiettevõtte reeglitele ja tingimustele.

5. Reisija õigus annulleerida reis mõjuva takistuse ilmnemisel ja reisitõrkekindlustuseta

5.1  Kui ilmneb mõjuv takistus, on Reisijal õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud reisikavas märgitud ettemaks ja võimalikud otsekulud.
5.2 Võimalike otsekulude all tuleb mõista Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi (näiteks viisa, hotellitrahv, laevapiletid, teenused vms.)
5.3 Mõjuv takistus on:
        5.3.1 Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine, lähedase inimese kaotus. Lähedasteks loetakse abikaasat,  elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi,  lapselapsi, vanavanemaid (samuti kaaslast, kellega kavatseti reisile minna).
        5.3.2 Muu tõsine õnnetus (tulekahju, suur varaline kahju jne.)
5.4 Reisija on kohustatud Reisikorraldajale mõjuvast takistusest koheselt teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada 3 päeva jooksul.
5.5  Punktis 5.1 toodud tingimused ei kehti juhul, kui Reisija annulleerib reisi hiljem kui 48 tundi enne reisi algust. Taolistest asjaoludest tekkinud kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisitõrkekindlustuse.

6. Reisija kohustused ja vastutus 


6.1  24 h enne reisi algust kontrollida üle reisi väljumise koht ja kellaaeg ning anda Reisikorraldajale või grupijuhile teada, millisest kohast peale tulete.

 

6.2 Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja, peaks reisil kaasas olema lapse vanemate ühine nõusolek. Sama kehtib juhul, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või vanem, kellel on lapsest erinev perekonnanimi. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub eelkõige külastatava ja ka reisimarsruudil läbitavate riikide nõuetest. Vt lisainfot Välisministeeriumi lehelt  http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine. Samast leiate vajaliku nõusoleku blanketi.

 

6.3  Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. Tutvu reisi-ja konsulaarinfoga Välisministeeriumi lehel www.vm.ee
6.4  Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi eest tasutud raha tagasisaamisele.
6.5  Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
6.6  Reisija vastutab oma reisidokumendi olemasolu ja nõuete vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis tulenevad Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms.) korvab Reisija, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt.

6.7 Soovitame vormistada reisikindlustuse. 

Kindlustuskaitsed on:

  • meditsiiniabikindlustus;
  • reisitõrkekindlustus (reisi ärajäämine + reisi katkemine);
  • pagasikindlustus;
  • vastutuskindlustus koos õigusabikindlustusega.

 

Lisaks kindlustusele võtke reisile kaasa Haigekassa poolt väljastatav ravikindlustuskaart. Kaardi taotlemise kohta loe lisainfot www.haigekassa.ee, taotlemine võtab aega kuni 10 päeva. 


7. Rühmareisi tellinud grupijuhi kohustused

7.1  Grupijuht vastutab selle eest, et rühma iga liige oleks informeeritud kõikidest reisiga seotud küsimustest.
7.2  Grupijuhi kohustuseks on alla kirjutada rühmareisi lepingule Reisikorraldajaga, esitada rühma nimekiri, tubade jaotus, koguda vajalikud dokumendid viisa(de) vormistamiseks; reisil aidata reisijuhti reisijate majutamisel ööbimiskohtades ja muude tegevuste korraldamisel; vastutab reisijate distsipliini eest, informeerib rühma kõigist reisil ettetulevatest muudatustest (ööbimised, hinnamuutused).

7.3 Rühmareisi tühistamisel arvestatakse ettemaksust maha või tuleb tasuda reisikorraldaja poolt tehtud otsekulud nt viisa, hotellitrahv, laevapiletid, lennupiletid vms. kulud.

8. Hind ja hinnamuutused 


8.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisiprogrammis, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisi tellinud grupijuhi ja reisikorraldaja vahel. Tellimusreisiga liitunud üksikreisijad peavad arvestama, et reis viiakse läbi vastavalt grupi erisoovidele ning on nõus muudatustega, mis tehakse  grupi soovil ja  ettepanekul. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigus raha tagasi saada.
8.2 Juhul, kui pole teisiti märgitud, ei kuulu reisi hinna sisse viisa, reisikindlustus,         vaatamisväärsuste pääsmed.
8.3  Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:   
       8.3.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teemaksude muutmine, kui need mõjutavad reisihinda.
       8.3.2 Transpordi- või majutushindade muutmine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha. 
       8.3.3 Valuutakursside muutumine.

9. Hinnasoodustused lastele

9.1  Laste hinnasoodustus sõltub sihtmaast ja laevafirmast. Kõige üldisemalt tehakse soodustusi kuni 12-aastastele koos vanematega reisivatele lastele, kes majutuvad koos vanematega samas toas lisavoodil.
9.2  Laste hinnasoodustused ei kehti koolirühmadele ja muude rühmareiside puhul. Sellisel juhul rakendatakse rühmahinda.

10. Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisiprogrammis 


10.1  Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja sisu sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada koheselt.
10.2  Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti tingimusel, et reisi sisu sellest oluliselt ei muutu.

11. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta 


11.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
         11.1.1 Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama (hiljemalt üks kuu enne reisi).
         11.1.2 Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks  sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetused, streik vms.).  Samuti, kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
11.2  Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija tagasi reisi eest makstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.
11.3  Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
11.4  Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

12. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping

12.1  Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

13. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

13.1  Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
13.2  Puudusteks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohast väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
13.3 Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest.
13.4 Kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne.
13.5 Reisikorraldaja veaks ei või pidada lennumarsruudi ootamatut muutust kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse oma sisekorrareeglitele vastavalt.
13.6  Reisikorraldaja veaks ei saa pidada hotelli vahetumist enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga. 
13.7  Reisikorraldaja veaks ei saa pidada seda, kui Reisija ei pääse reisile oma süü tõttu (näiteks pileti kaotus, puuduvad kehtivad reisidokumendid, väga tugev alkoholijoove)
13.8  Reisikorraldaja süüks ei saa lugeda edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni eest kannab vastutust edasimüüja.
13.9 Erinevatest puudustest tuleb koheselt teatada ABZ Reiside esindajale sihtkohas ja/või teenuse osutajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 7 päeva peale reisi lõppemist. Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormisatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib kirjutada ka ABZ Reiside esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse nõuda puuduste eest kahjude hüvitamist. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt 2 nädala jooksul selle esitamisest.

14. Puuduste kõrvaldamine

14.1 Reisikorraldaja on kohustatud tema poolt tekitatud vea koheselt kõrvaldama. Reisikorraldaja võib jätta puuduse reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
14.2 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on Reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab puuduse suurusele paketi kogumaksumusest.

15. Kahjude korvamine

15.1 Reisikorraldja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
15.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
15.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).
15.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest või hoolimatusest.
15.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
15.6 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jt.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjusatud probleemid lahendatakse Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu. 
15.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
15.8 Reisikorraldaja ei vastuta bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest.
15.9 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei antud viisat.
15.10 Reisikorraldaja ei hüvita temast mitteolenevatel põhjustel reisijale tekkinud kulutusi s.h tolli-ja piiriületusprobleemid.

16. OÜ ABZ Reisid vastutus teiste reisikorraldajate reiside vahendamisel

16.1 Teiste reisikorraldajate reiside vahendamisel ei ole ABZ Reisid teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole ABZ Reisid võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (teine reisikorraldaja, lennukompanii, laevafirma, hotelli reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

Tutvuge eelnevalt reisitingimustega.

 

Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse pakkujale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, pöörduge kohe ABZ Reiside poole. Hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitage kirjalik avaldus oma reisi­konsultandile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.

17. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

17.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1).
17.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
 

Reisija on kohustatud enne reisi tutvuma reisiprogrammi ja ABZ Reiside kehtivate reisitingimustega.
 


OÜ ABZ Reisid juhatuse koosoleku poolt vastu võetud ja kinnitatud 29.09.2009 
  
 

Abz reisid facebook  Hakka fänniks
Pakkumised
« Võrukaela mäng!
© 2013 ABZ Reisid | E-mail: info(at)abz.ee | Asukoht: Kagukeskus, Kooli 6, 65606 Võru veebidisain